Kontakt: 011 288 3836 / 063 420 222 | Glasinačka 8, Beograd

Digitalna forenzika mobilnih telefona

Forenzika mobilnih telefona Seguridad

O nama

Jedna od glavnih delatnosti preduzeća za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad d.o.o. Beograd je forenzika mobilnih uređaja i forenzika računara. Usluge forenzike mobilnih telefona pružamo poslovnim korisnicima i privatnim licima od svog osnivanja 2015. godine. Nalazimo se u Beogradu, na Zvezdari.

Jedina smo domaća kompanija koja se pored istražnih usluga i korporativne bezbednosti za šta posedujemo Licencu MUP-a Srbije, profesionalno bavi forenzikom mobilnih telefona, sa mogućnošću uspešnog spasavanja podataka – data recovery (kontakata, fotografija, datoteka, SMSa, itd) iz svih vrsta Smartphone uređaja (iPhone i Android).

NAŠI POSLOVNI PRINCIPI

Privatnost vasih podataka Seguridad doo

Privatnost Vaših podataka

Vaša privatnost nam je od suštinskog značaja. Seguridad se obavezuje da će štititi i čuvati Vašu privatnost, kao i poverljivost Vaših poslovnih i ličnih podataka. Seguridad

Vam garantuje da su svi zaposleni koji imaju pristup Vašim informacijama, obučeni i obrazovani za rukovanje i zaštitu Vaših podataka i mobilnih uređaja.

Zaštita Vaših podataka

Seguridad preuzima odgovornost prema Zakonu o Informacionom sistemu Republike Srbije (službeni glasnik Republike Srbije 12/96) da će obezbediti:

– Ažurne i tačne podatke sa mobilnog uređaja

– Nepovredivost materijalne sadržine podataka prilikom forenzike

– Uslove za nesmetano korišćenje podataka i informacije u skladu sa osnovnom namenom za koju se prikupljaju

– Zaštitu podataka i informacija

– Standarde u vezi sa čuvanjem, prenosom, obradom i iskazivanjem

– Standarde u vezi sa alatima za forenziku mobilnih uređaja

Zastita vasih podataka Seguridad d.o.o. Beograd

Naše mere bezbednosti

U vezi sa bazama podataka, celinom ili delovima, Seguridad se obavezuje da neće vršiti: umnožavanje, izmenu sadržaja, distribuciju, prikazivanje ili javno izvođenje podataka.

Korišćenjem odgovarajuće opreme Seguridad preduzima mere bezbednosti protiv:

– Neautorizovanog pristupa

– Neautorizovanog menjanja ili brisanja

– Neautorizovanog otkrivanja ili obelodanjivanja

– Slučajnog gubljenja ili uništenja

Poverljivost

Seguridad prikuplja lične podatke klijenta koji dostavlja mobilni uređaj. To su: ime i prezime, kontakt telefoni, email adrese. Ove informacije kao i sve druge informacije koje se nalaze na prijemnom formularu koriste se i prikupljaju isključivo radi kontaktiranja i identifikovanja klijenta.

Ovlašćenje za pristup podacima poseduju jedino zaposleni u Seguridad forenzici. Seguridad ima odgovornost prema Zakonu o Informacionom sistemu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije) 12/96.

Posedujemo najsavremeniju opremu za iščitavanje podataka iz mobilnih uređaja.

U korak sa novom tehnologijom koristimo i razvijamo najnovije metode spasavanja podataka iz mobilnih telefona i SIM kartica.